De Schatkamer

14e zondag door het jaar

4 juli 2021


Ezechiël 2, 2-5

Psalm 123, 1-2ab, 2bcde, 3-4

2 Korintiërs 12, 7-10

Jesaja 61, 1

Marcus 6, 1-6

Het evangelievers herinnert ons aan de fundamentele missie van Jezus. Lucas vertelt dat Hij in de synagoge van Nazaret de volgende tekst uit de boekrol van Jesaja voorleest: ‘De Geest des Heren is over mij gekomen, Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te verkondigen.’ In deze profetie herkent Jezus zijn roeping. Van Lucas weten we dat zijn commentaar luidt: ‘Dit schriftwoord is heden in vervulling gegaan.’ 

Marcus verhaalt hetzelfde gebeuren met minder details. Maar ook hij verbergt niet dat deze outing van Jezus tot weerstand leidt. Van zijn toehoorders zegt Marcus dat zij ‘er aanstoot aan namen’. De analyse van Jezus is scherp: dit is ‘ongeloof’. De mensen van Nazaret zien in Jezus een timmerman, een zoon en een broer. Ze zien niet de Zoon van God, de redder van de wereld. Ze zien niet de mens over wie de Geest des Heren is gekomen, de door God gezonden verkondiger van de Blijde Boodschap. Het gevolg is groot: Jezus kan geen enkel wonder doen. Hier wordt duidelijk hoezeer de roeping van Jezus een relationeel gebeuren is. Hij is geen tovenaar die de juiste spreuken en formules heeft om de wereld naar zijn hand te zetten. Jezus gaat in dialoog met mensen en dat heeft een transformerende kracht in hun leven. Jezus is erover verwonderd dat mensen zich voor dit geschenk zouden afsluiten. 

Nochtans is dit niet nieuw. Dezelfde Geest waarover het vers voor het evangelie spreekt, steekt het in de eerste lezing niet onder stoelen of banken als Hij Ezechiël naar het volk Israël stuurt. ‘Opstandig, nukkig en weerbarstig’ noemt Hij dat volk. Ze zullen redenen vinden om niet te luisteren, mag je daaruit verstaan. Maar dat is voor de profeet geen reden om stil te vallen. Ook als ze niet luisteren, zullen ze weten dat er een profeet in hun midden is, zegt de Geest aan Ezechiël. Een profeet wordt niet afgerekend op hoeveel mensen luisteren als hij maar spreekt namens God. De profeet haalt immers zijn kracht niet uit zichzelf maar uit zijn zending. 

Dat weet ook Paulus. Hij gaat zelfs prat op zijn zwakheden omdat pas dan de kracht van Christus aan het licht kan komen. Wat Paulus precies bedoelt met de ‘doorn’ in zijn vlees is niet duidelijk. Misschien maar best. Zo nodigt het beeld ons uit om niet  te focussen op Paulus maar om op zoek te gaan naar welke ‘doorn’ in ieder van ons gestoken is. Niemand ontkomt eraan: de aantrekkingskracht van het kwaad is daarvoor te groot. Het liefst zouden we daar immuun voor zijn. Met Paulus roepen we de Heer aan om ons van onze zwakheid te bevrijden. Maar Christus antwoordt: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade’. Om instrument te worden van Gods goede Geest moet je niet eerst een nieuwe persoon worden, iemand in wie alleen zuiverheid is. Het is de bezoedelde mens in wie Gods helende kracht zijn werk kan doen. ‘Kracht wordt juist in zwakheid volkomen’. Dat is de transformerende kracht die van Jezus uitgaat. Dat is de Blijde Boodschap die wordt verkondigd aan de armen, aan ons. 

En wat is onze reactie hierop? Psalm 123 is een van de pelgrimspsalmen. ‘Lied van de opgang’ is het opschrift van de reeks psalmen die begint bij psalm 120 en eindigt bij psalm 134. ‘Opgang’ is de benaming van de reis van de gelovige naar Jeruzalem, naar het huis van God. De eerste psalm van de reeks is in de ballingschap gesitueerd. Aan het eind is het volk verenigd in de tempel. Als we de woorden van psalm 123 in de mond nemen, plaatsen we ons uitdrukkelijk in de positie van het volk Gods dat de weg aflegt naar God. Centraal in deze psalm is de richting van onze blik. ‘Ons oog richt zich op de Heer’, zingen we. We zijn nog niet waar we moeten zijn. De opstandigheid van Israël is ons niet vreemd en ook over ons ongeloof zal Jezus zich wel eens verwonderen. Maar nu we samenkomen om de zondag te vieren, kiezen we ervoor onze ogen op te slaan. Geloof heeft alles te maken met het richtpunt van ons kijken, ons gaan en ons willen. Kom, wij gaan op naar het huis van de Heer!

 

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be