De Schatkamer

eerste zondag van de advent

28 november 2021Jeremia 33, 14-16

Psalm 25, 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

1 Tessalonicenzen 3,12-4,2

Psalm 85, 8

Lucas 21, 25-28, 34-36

‘Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil’, luidt het vers voor het evangelie. Zo plaatsen we ons voor onze God bij het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Biddend. Smekend. Uitkijkend. We vertrouwen erop dat onze God iets te bieden heeft: barmhartigheid en heil. De eerste term heeft met liefde te maken. Aan God schrijven we overvloedige liefde toe die zachte welwillendheid in zich draagt. Deze liefde willen we zien. De tweede term kan in de Hebreeuwse grondtekst ook verstaan worden als redding. Het woord roept het welzijn op dat ontstaat uit volledige bevrijding. Dit woord is ook de basis van de naam Jezus. ‘God redt’, mogen we zijn naam vertalen. We bidden om geluk en verlossing. We bidden om Jezus. Hem willen we ontvangen. 

De lezingen richten zich tot de gelovige die zich in deze dubbele verwachting plaatst. In het evangelie drukt Jezus de leerlingen op het hart: ‘Uw verlossing komt nabij’. Dat moment van bevrijding zal zich aandienen met tekenen van grootse proporties. Het zal niemand ontgaan. Toch kan het foutlopen. Wie niet in de juiste gesteltenis is, zal zich niet kunnen rechthouden. ‘Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt’, waarschuwt Jezus. Deze afstomping kan volgens de tekst het gevolg zijn van twee dingen: de roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. In het eerste geval zijn je zintuigen bedwelmd door de overvloed. Je reacties heb je niet meer onder controle. Je bent niet meer in staat te focussen op wat echt belangrijk is. In het tweede geval wordt je leven ingepalmd door een of ander tekort. Zoals hevige tandpijn je hele lichaam lijkt te reduceren tot een zenuw, zo verliest een mens elk perspectief op het leven in zijn geheel als een concrete zorg alle aandacht opeist. Daartegenover staat de waakzaamheid: niet in slaap vallen opdat je standhoudt op de dag van het oordeel. 

Deze dag is overigens niet angstaanjagend, horen wij van de profeet Jeremia. Redding, veiligheid en gerechtigheid brengt deze tijd mee, rechtvaardigheid en eerlijk bestuur. Het is een gezalfde Gods die deze Goddelijke belofte zal vervullen. Deze Messias of Christus is een geschenk van God. We hebben dus gelijk om ons verwachtingsvol te richten tot God met heel ons wezen. Hij is goed en rechtschapen, klinkt in psalm 25, zijn wegen zijn goed en betrouwbaar. Dus zingen we als antwoord op Gods belofte bij de profeet: ‘Tot U, Heer, richt ik mijn geest.’ 

Paulus verwoordt gepassioneerd wat het voor christenen inhoudt om volledig gericht te zijn op de vervulling van de profetische belofte. Overvloedige liefde voor elkaar en voor alle mensen. Een sterk hart dat zich niet verliest in ongepast gedrag. Een levenswandel die God welgevallig is. Dit alles gebaseerd op de voorschriften die ons geschonken zijn op gezag van Jezus. En met het oog op zijn komst. 

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be